Students and Alumni

Main Menu Responsive

Search Inner page

Students

2019-2023 Batch

 • Anjali
  Payal Bose
 • Anupama
  Saesha Kini
 • Himani
  Sigma Soni
 • Renza
  Sooraj Namboodiri
 • Anjali
  Bhushankumar Kankal
 • Anjali
  G.Gyanesh
 • Anjali
  Niharika Parasar
 • Anjali
  Parvinder Arora

2018-2021 Batch

 • Anjali
  Anjali P. S.
 • Anupama
  Anupama Ambika
 • Himani
  Himani Sharma
 • Renza
  Renza Muhammed Iqbal
 • Anjali
  Varun Rijhwani

2017-2020 Batch

 • Anjali
  Niyati Talwar
 • Shamika
  Shamika P. Dixit
 • Subhlakshmi
  Subhalakshmi Bezbaruah

2016-2019 Batch

 • Anupa
  Anupa Barik
 • Payal
  Payal M. Trivedi
 • Sharanya
  Sharanya J. Stanley
 • Sindhu
  Sindhu E. Sahadevan

2015-2018 Batch

 • Amrita
  Amrita Bansal
 • Devpriya
  Devpriya Chakravarty
 • Karman
  Karman Khanna
 • Kiran
  Kiran Bhatia
 • Saurabh
  Saurabh Das

2014-2017 Batch

 • Sandeep
  Sandeep Rawat
 • Khyati
  Khyati Jagani
 • Gurpreet
  Gurpreet Kour
 • Aanchal
  Aanchal Sharma
 • Kuldeep
  Kuldeep Brahmbhatt
 • Junaid
  Ahammed Junaid N. P.
 • Ganesh
  Ganesh B. E.

Alumni

2013-2016 Batch

 • Benson
  Benson Rajan
 • Chetna
  Chetna Monga
 • Sahana
  Sahana Sarkar

2011-2014 Batch

 • Mrinmoy
  Mrinmoy Majumder
 • Shubhda
  Shubhda Arora
 • Vasupradha
  Vasupradha Srikrishna

2010-2013 Batch

 • Ravikant
  Ravikant Kisana
 • Sabyasachi
  Sabyasachi Dasgupta
 • Shiba
  Shiba Daveshar
Copyrights @ MICA 2017. All Rights Reserved.
---